Over mijn werk

English below

Het begint met een draad…

Vervolgens zijn er mijn tekeningen…

Het werk van de handwerkster fascineert mij: hoe zij van slechts één draad de meest fantastische structuren kan maken; hoe zij soms zichtbaar maar meestal onzichtbaar heeft geploeterd om tot dit resultaat te komen; hoe de tijd of ongelukkige gebeurtenissen het werk hebben aangetast en hoe zij dat ook weer soms min of meer heeft hersteld. Ik wil al die elementen in mijn tekeningen laten zien. Tegelijkertijd gebruik ik de beeldende kracht van textiel voor het weergeven van emoties of situaties: onrust, pijn of scheiding, beklemming, vergankelijkheid.

It begins with a thread…

Then there are my drawings…

The work of the handworker fascinates me: how she is able to make with just one thread the most beautiful structures; how she has struggled, sometimes visible but mostly invisible, to achieve this; how time or unhappy events have damaged her work and how she did repair it. I want to show all these elements in my drawings. In the meantime I use the imaging power of textiles to represent emotions or situations: restlessness, pain or separation, oppression, volatility.