Over mijn werk

English below

Het begint met een draad…

Vervolgens zijn er mijn tekeningen…

Mijn tekeningen ontstaan vanuit mijn bewondering voor de handwerkster. Ik teken de draad, hoe deze loopt en draait en keert en verdwijnt en daarmee, dankzij vernuftige technieken en de handen van de handwerkster, de mooiste structuren maakt.

Grofweg kun je mijn tekeningen in de volgende groepen indelen:

Faits dans la dentelle
(met zorg gemaakt)

De Franse uitdrukking: faire dans la dentelle, refereert aan de fabricage van kant met de hand; een vaardigheid die veel tijd en zorg vereist. Meestal wordt deze uitdrukking in negatieve zin gebruikt: ne pas faire dans la dentelle betekent iets met ruwheid doen.

Hier staat het voor de categorie tekeningen die uitgaan van technieken waarbij draden, met of zonder externe hulpmiddelen, door vervlechting een netwerk vormen.

Mains brodeuses, mains heureuses
(handen die aan het borduren zijn, zijn gelukkig)

Bij deze categorie gaat het om stofversiering: borduursteken van allerlei soort en kleur kunnen een eenvoudige lap stof tot leven brengen. De keerzijde van het werk wordt niet vergeten.

Usure, blessure, suture
(slijtage, beschadiging, hechting)

De zeggingskracht van de imperfectie, daar gaat het om in deze categorie. De worsteling van de handen om tot een mooi resultaat te komen, de frustratie, de fouten; slijtage, verval; al dit soort elementen komen aan bod.

Natures mortes

(stillevens)

Plis (2018)
(plooien)
Rides (2018)
(rimpels)

(must be adapted)

In the beginning there is a thread…

Ingenious techniques and able hands force the thread into beautiful structures. With my eyes and hands I follow the thread; I watch its course, straightforward, curving, turning, disappearing and reappearing. I study – I admire! – the structures created by the handworker. Not only perfection is interesting. Struggling hands, frustration, errors, wear, those elements also tell a story and may exist.

Then there are my drawings…

The creations of the handworker are my sources of inspiration. By my drawings I express my admiration for the person who with an endless patience embroiders, crochets, weaves, knits, knots, braids, etcetera. While doing some research on old techiques I noticed the imaging power of time influences and temporarily I will focus on that subject. I start mostly with small studies and I use these for bigger or sometimes for very big drawings.