Over mijn werk

English below

In het begin is er een draad…

Vernuftige technieken en vaardige handen dwingen de draad tot bijzondere constructies. Met mijn ogen en handen volg ik de draad; ik kijk hoe deze loopt en draait en keert en verdwijnt en weer tevoorschijn komt. Ook bestudeer ik – bewonder ik! – de structuren die de handwerkster (m/v) creëert. Niet alleen perfectie is interessant. De worsteling van de handen om tot een mooi resultaat te komen, frustratie, slijtage, fouten, beschadiging, ook dat vertelt een verhaal en mag er zijn.

Vervolgens zijn er mijn tekeningen…

De creaties van de handwerkster, die zijn mijn inspiratiebronnen. Met mijn tekeningen uit ik mijn bewondering voor de persoon die met een eindeloos geduld borduurt, haakt, weeft, breit, knoopt, vlecht enzovoort. Ik werk voornamelijk met soft pastels op A1- formaat. In 2020 legde ik me vooral toe op het weergeven van gehandwerkte patronen in kleurrijke composities. In 2021 focuste ik me enige tijd op borduurtechnieken. Eind 2021 ben ik gaan experimenteren, o.a. met een combinatie van druktechnieken en sjablonen; bovendien werk ik aan een nieuwe serie tekeningen die ik “Natures Mortes” (Stillevens) ben gaan noemen.

In the beginning there is a thread…

Ingenious techniques and able hands force the thread into beautiful structures. With my eyes and hands I follow the thread; I watch its course, straightforward, curving, turning, disappearing and reappearing. I study – I admire! – the structures created by the handworker. Not only perfection is interesting. Struggling hands, frustration, wear, errors, damage, those elements also tell a story and may exist.

Then there are my drawings…

The creations of the handworker are my sources of inspiration. By my drawings I express my admiration for the person who with an endless patience embroiders, crochets, weaves, knits, knots, braids, etcetera. I mostly work with soft pastels on A1 paper. In 2020 I focused mainly on creating patterns in colorful compositions. In 2021 I applied myself to embroidery techniques. End 2021 I started experimenting, among other things with a combination of printing techniques and stencils; furthermore I am working on a new series of drawings I call “Natures Mortes” (Still lifes).