Over mijn werk

English below

In het begin is er een draad…

In het begin is er een draad. Vernuftige technieken en vaardige handen dwingen de draad tot fraaie structuren en kleurig borduurwerk. Niet alleen perfectie is interessant. De worsteling van de handen om tot een mooi resultaat te komen, frustratie, slijtage, fouten, beschadiging, ook dat vertelt een verhaal en mag er zijn. En als de draad na enige tijd uit zijn patroon wordt bevrijd, verraadt hij op sierlijke wijze zijn herkomst.

Vervolgens is er een lijn…

Vervolgens is er een lijn. Met mijn ogen en handen volg ik de draad; ik kijk hoe deze loopt en draait en keert en verdwijnt en weer tevoorschijn komt, en teken dat. Meestal eerst in het klein, met potlood, zwart-wit en met pastelpotloden in kleur. Ik teken breiwerk, haakwerk, vlechtwerk, weefwerk, knoopwerk, borduurwerk, enzovoort. Deze kleine tekeningen gebruik ik voor grotere composities waaraan ik lagen, ruimte en kleur toevoeg. Deze grote tekeningen, gemaakt met soft pastels, zijn abstract maar desondanks herkenbaar en herleidbaar tot het begin: de draad.

In the beginning there is a thread…

In the beginning there is a thread. Ingenious techniques and able hands force the thread into beautiful structures and colorful embroidery. Not only perfection is interesting. Struggling hands, frustration, wear, errors, damage, those elements also tell a story and may exist. And when the thread after due time is freed from its pattern, it reveals graciously its origin.

Then there is a line…

Then there is a line. With my eyes and hands I follow the thread; I watch its course, straightforward, curving, turning, disappearing and reappearing, and that’s what I draw. Mostly small at first, with pencil, black and white, or with colorfull pastelpencils. I draw knitting work, crochet, braid-work, weaving work, knotting, embroidery, etcetera. I use these little drawings for bigger compositions where I add layers, space and color. These big drawings, made with soft pastels are abstract but in the same time recognizable and traceable to the beginning: the thread.