retordage

Retordage | 12 x 18 cm | pastelpotlood | 2022