fotostrook-werkwijze

 

Voordat er wordt gestart met het maken van een geschilderd portret in opdracht worden er afspraken gemaakt over het formaat, hoe de persoon op het doek komt en waaruit de achtergrond zal bestaan. Ook wordt er gekeken in hoeverre rekening gehouden moet worden met de overeenkomst van kleuren in het interieur waar het schilderij komt te hangen. Bovendien wordt er een afspraak gemaakt over de prijs.

 

Daarna gaat het schilderen en poseren beginnen. Indien maar enigszins mogelijk schilder ik naar het leven. Is dat niet gedurende het hele maakproces mogelijk, dan gebruik ik foto's. Is de opdrachtgever een ander dan de geportretteerde, dan wordt ook de opdrachtgever gevraagd regelmatig te komen kijken.

 

Met het eindresultaat moeten alle partijen tevreden zijn. De bedoeling is dat een portret wordt geleverd dat voldoet aan de 'drie eisen voor een goed portret'...